Procedura obsługi klientów w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego

Szanowni Państwo,

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo, w miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw urzędowych w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także ograniczenie osobistych wizyt w urzędzie.

PAMIĘTAJ! Jeżeli możesz, załatw swoją sprawę korzystając z usług elektronicznych.

logo usługi elektroniczne

Osobiste wizyty w urzędzie powinny odbywać się po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania.

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od pozostałych klientów oraz pracowników urzędu. Ponadto każdy klient urzędu powinien stosować się do obowiązujących środków ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki)

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z właściwą Filią lub Oddziałem Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, celem uzyskania szczegółowych informacji.

Dane kontaktowe dostępne tutaj.

Jednocześnie informujemy, iż pismo do urzędu można przesłać poprzez: ePUAP, praca.gov.pl, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej krkrpow@uppk.pl;


 


Treść utworzona: dn. 2020-07-30, autor: Małgorzata Zasada.
Treść zaktualizowano: dn. 2020-07-30, autor: Tomasz Rospondek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/19731699,procedura-obslugi-klientow-w-urzedzie-pracy-powiatu-krakowskiego
Data wydruku: 2020-08-06 11:29:35