Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Dnia 09 grudnia 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, będącej organem opiniodawczo – doradczym Starosty Krakowskiego Wojciecha Pałki, w sprawach polityki rynku pracy. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady, Pan Arkadiusz Wrzoszczyk.

Podczas posiedzenia Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego – Dorota Niemiec przedstawiła bieżącą sytuację na rynku pracy powiatu krakowskiego, a także podsumowała realizację programów rynku pracy, w tym projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programów finansowanych z Rezerwy Funduszu Pracy, a także pomocy świadczonej na rzecz przedsiębiorców i pracodawców w ramach pakietu Tarczy Antykryzysowej przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w 2020 roku.

Ponadto, Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy podjęli uchwałę dotyczącą zmiany planu finansowego Funduszu Pracy dla Powiatu Krakowskiego na rok 2020.

Było to jednocześnie ostatnie posiedzenie Rady obecnej kadencji, w związku z czym Dyrektor UPPK Dorota Niemiec podsumowała 4 lata jej pracy dziękując wszystkim za owocną współpracę i zaangażowanie. Swoje wyrazy szacunku i podziękowania, Przewodniczącemu oraz wszystkim Członkom Rady,  złożył również Starosta Krakowski Wojciech Pałka, który uczestniczył w posiedzeniu.

Zdjęcie Starosta Krakowski Wojciech Pałka Zdjęcie Zdjęcie: Wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk
Zdjęcie 2 Zdjęcie: Wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk

 


Treść utworzona: dn. 2020-12-10, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2020-12-10, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/19731759,posiedzenie-powiatowej-rady-rynku-pracy
Data wydruku: 2022-01-27 18:25:26