VI Kongres Ziemi Krakowskiej

Zgodnie ze stwierdzeniem „Aktywny bezrobotny nie jest biernym członkiem społeczności”  w dniach 28 i 30 października 2014 roku już po raz szósty Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zorganizował Kongres Ziemi Krakowskiej. W tym roku po raz pierwszy udało się spotkać nie tylko w Krakowie, ale również lokalnie –  w Skawinie i Słomnikach. Także punkt ciężkości położono na 3 różne sprawy: w Krakowie – dyskutowano głównie o bezrobociu wśród kobiet, do Skawiny zaproszono osoby poniżej 30 roku życia, natomiast w Słomnikach rozważano kwestie przedsiębiorczości w odniesieniu do rolnictwa.

Dodatkowo w ramach VI Kongresu zorganizowano równolegle kilka bloków tematycznych, poświęconych wybranym zagadnieniom współczesnego rynku pracy. Były to m. In.:

  • spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Krakowskiego w celu opracowana ostatecznej wersji Programu Aktywizacja i Integracja 2014-2015,
  • Forum Podkrakowskiego Rynku Pracy, w ramach którego przedsiębiorcy prezentowali swoje osiągnięcia i wymieniali się swoimi doświadczeniami,
  • warsztaty „Ograniczenia i bariery” oraz w Centrum Adaptacji Informatycznej, 
  • Jesienne Targi Pracy – w trakcie których osoby bezrobotne korzystały z ofert pracy zgromadzonych przez Urząd, ale jednocześnie mogły porozmawiać bezpośrednio
    z pracodawcami oraz Agencjami Zatrudnienia przybyłymi na Targi,
  • nadzwyczajne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,
  • przedstawiciele Lokalnych Grup Działania prezentowali efekty dotychczasowej pracy oraz swoje zamierzenia na przyszłość.

 

 

 


Treść utworzona: dn. 2014-11-04, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2017-03-29, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/242,vi-kongres-ziemi-krakowskiej
Data wydruku: 2021-01-25 09:05:01