Spotkanie inaugurujące Partnerstwo dla Młodzieży

Gwarancje dla Młodzieży

 

W czwartek, 13 listopada w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się spotkanie inicjujące Partnerstwo na rzecz osób młodych. Chęć współpracy zadeklarowało prawie 50 małopolskich instytucji.

Problem ludzi młodych na rynku pracy jest wyzwaniem dla wielu środowisk, dlatego do jego rozwiązania należy zaangażować różne instytucje.  

Musimy pracować razem. W ten sposób łatwiej zdefiniujemy problemy i wypracujemy rozwiązania. Deklaruję, że weźmiemy pod uwagę każdy głos. Partnerstwo jest otwarte. Jeżeli są jeszcze instytucje, do których nie dotarliśmy, a których głos byłby znaczący dla problemu - czekamy na nie" - zaznaczył Andrzej Martynuska - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Małopolska propozycja partnerstwa i wspólnego wypracowania wytycznych do konkursów ogłaszanych na pomysły wspierające młodzież, okazała się najlepsze w ocenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wskazana do naśladowania przez inne województwa.

Podczas spotkania partnerzy zapoznali się z założeniami Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programem Gwarancje dla Młodzieży. W formie warsztatów wypracowywali zasady współdziałania w ramach zawiązywanego Partnerstwa na rzecz młodych. Przedstawili swoje oczekiwania wobec współpracy dotyczące m.in. wymiany doświadczeń, informacji na temat realizowanych projektów. Omawiane były również zagadnienia związane z kreowaniem poczucia odpowiedzialności młodzieży za swój rozwój, stworzenia szacunku dla pracy. Instytucje widzą w Partnerstwie szansę na bliską współpracę, która przyczyni się do stworzenia głębszej diagnozy sytuacji osób młodych. We współpracy widzą możliwość szerokiego włączenia pracodawców i pokazania im korzyści z zatrudniania ludzi młodych. Instytucje młodzieżowe i  działające na rzecz młodzieży zobowiązały się do aktywności, podejmowania wspólnych działań, wymiany doświadczeń oraz wspólnej promocji Programu Gwarancje dla Młodzieży. Kolejnym krokiem w zawiązywaniu Partnerstwa będzie zawarte między instytucjami porozumienie, które uwzględniać będzie wszystkie zasady i ustalenia ze spotkania inaugurującego.

Po analizie potrzeb i oczekiwań młodzieży, partnerzy będą wspólnie szukać rozwiązań w zakresie skutecznej aktywizacji i poprawy sytuacji osób młodych na małopolskim rynku pracy. Ich działania przyczynią się do opracowania wytycznych do konkursów, które w 2015 r. będzie ogłaszał Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

 

 

 


Treść utworzona: dn. 2014-11-18, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2017-03-29, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/246,spotkanie-inaugurujace-partnerstwo-dla-mlodziezy
Data wydruku: 2020-02-23 00:09:36