RESTART II – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku +50

„RESTART II – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku +50”

1 stycznia 2013 roku rozpoczęła się realizacja projektu „RESTART II – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku +50”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnych rynku pracy.

Liderem projektu jest Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.

Partnerzy Projektu     Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Instytucje Współpracujące   Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce

Głównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 440 nieaktywnych zawodowo osób w wieku +50 i podjęcie zatrudnienia przez minimum 181 osób.

 

Uczestnicy Projektu:

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wyłącznie osoby:

 • zamieszkałe na terenie powiatów  krakowskiego  ziemskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego,
 • osoby bezrobotne i osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 50 rok życia

Formy pomocy:

 • Indywidualne i Grupowe Poradnictwo Zawodowe
 • Szkolenia Zawodowe (indywidualne i grupowe)
 • Staże i praktyki zawodowe
 • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne
 • Pośrednictwa Pracy

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

 

BIURO LIDERA:
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.

ul. Ładna 4-6
31-444 Kraków
tel./fax 12 294 18 64, 601 207 120
e-mail: restart@gdp-krakow.pl

www.restart50plus.pl, www.gdp-krakow.pl

 

Szczegółowych  informacji na temat projektu udzielą Państwu:
Partnerzy projektu:

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Tel: 12 299 74 50, 601 205 684

e-mail: poazkrakow@gdp-krakow.pl

Ul. Mazowiecka 21

30-019 Kraków

www.uppk.pl

 • Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach

Tel:  12 372 96 00, 601 206 685

e-mail: poazmyslenice@gdp-krakow.pl

Ul. Drogowców 2

32-400 Myślenice

www.praca.myslenice.pl

 

Instytucje Współpracujące:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach

Tel: 12 386 10 80, 601 206 227

e-mail: poazproszowice@gdp-krakow.pl

Ul. Krakowska 11

32-100 Proszowice

www.pup.proszowice.pl

 • Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce

Tel: 12 278 14 28, 601 206 828

e-mail: poazwieliczka@gdp-krakow.pl

Ul. Sienkiewicza 13a

32-020 Wieliczka

 www.pupwieliczka.pl


Treść utworzona: dn. 2013-02-11, autor: Admin .
Treść zaktualizowano: dn. 2013-03-27, autor: Admin .
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/26,restart-ii-–-program-aktywizacji-zawodowej-osob-w-wieku-+50
Data wydruku: 2021-01-25 08:26:06