Spotkanie dotyczące aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzeszowice.

Przedstawiciele Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Filia w Krzeszowicach, 6 lutego 2013 roku uczestniczyli w warsztatach poświęconych aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzeszowice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji, służb i organizacji działających na polu polityki społecznej na terenie Krzeszowic i okolic. Wspólnie zastanawiano się nad celami i zadaniami, które miałyby zapewnić długofalową i efektywną politykę społeczną w Gminie. Omówiono poszczególne elementy zasobów Gminy, w tym: tendencje demograficzne, profil lokalnej gospodarki, lokalny rynek pracy, infrastrukturę techniczna i komunalną, zasoby mieszkaniowe, opiekę medyczną i edukację, pomoc społeczną, bezpieczeństwo publiczne, partycypację społeczną. Zaproszeni przedstawiciele mogli podsumować swoje działania oraz przedstawić nowe pomysły odnoszące się do poszczególnych obszarów.

Powołany Zespół Roboczy będzie kontynuował diagnozę sytuacji polityki społecznej w Gminie oraz identyfikował nowe wyzwania na kolejny okres, podczas kolejnych warsztatów strategicznych. Zakłada się, iż w trakcie warsztatów zostaną wypracowane założenia aktualizowanej Strategii Rozwoju.


Treść utworzona: dn. 2013-02-06, autor: Admin .
Treść zaktualizowano: dn. 2013-03-18, autor: Admin .
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/27,spotkanie-dotyczace-aktualizacji-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-gminy-krzeszowice-
Data wydruku: 2019-08-17 15:45:56