Bilet aktywizujący dla bezrobotnych

BILET AKTYWIZUJĄCY DLA BEZROBOTNYCH

 

Od dnia 01 września 2014 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego uczestniczy w Inicjatywie: BILET AKTYWIZUJĄCY DLA BEZROBOTNYCH.

Mieszkańcy następujących gmin powiatu krakowskiego:

 • Czernichów,
 • Iwanowice,
 • Kocmyrzów – Luborzyca,
 • Liszki,
 • Michałowice,
 • Mogilany,
 • Słomniki,
 • Skała,
 • Skawina,
 • Świątniki Górne, 
 • Wielka Wieś,
 • Zabierzów,
 • Zielonki

na podstawie porozumień zawartych pomiędzy MPK Kraków, a poszczególnymi gminami mogą nabywać bilet aktywizujący dla osób bezrobotnych. Jest to miesięczny bilet imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I lub I i II wszystkimi liniami dziennymi.

Do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem wydanym przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Data rozpoczęcia ważności nabywanego biletu nie może być późniejsza niż data upływu ważności zaświadczenia.

 

Ważność w strefie biletowej

Cena biletu aktywizującego (zł)

I

50,00

I + II

100,00

 


 


Treść utworzona: dn. 2014-12-15, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2014-12-16, autor: Michał Słowik.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/314,bilet-aktywizujacy-dla-bezrobotnych
Data wydruku: 2019-08-17 15:30:37