Małopolska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia

30 stycznia 2015 roku w Krakowie odbyła się Małopolska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia „Małopolska regionem szans dla młodych”. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego otrzymał wyróżnienie za współpracę w zakresie wsparcia Małopolan na rynku pracy, a szczególnie za opracowanie nowej metodologii liczenia efektywności pracy powiatowych urzędów pracy oraz zaangażowanie w wydarzenia promujące rozwój zawodowy mieszkańców regionu. Podczas zorganizowanej konferencji zostały także wręczone wyróżnienia dla pracowników, których zaangażowanie, inicjatywa i podejmowanie niestandardowych działań  przyczyniło się do sprawnej i owocnej współpracy pomiędzy służbami zatrudnienia. Wyróżnienie o którym mowa zostało wręczone Pani Annie Flacht – pracownikowi Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego.
Podczas konferencji zostało także wręczone podziękowanie Staroście Krakowskiemu za zaangażowanie w realizację projektów wspierających mieszkańców powiatu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 

 


Treść utworzona: dn. 2015-02-02, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2017-03-29, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/346,malopolska-konferencja-publicznych-sluzb-zatrudnienia
Data wydruku: 2020-01-28 02:33:33