Informacja dotycząca zatrudnienia cudzoziemców

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12 lutego 2015 roku osoby zainteresowane zatrudnieniem cudzoziemca proszone są o zgłaszanie się do Filii/Oddziału Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego zgodnie z siedzibą firmy lub miejscem zamieszkania w przypadku zatrudnienia przez osobę fizyczną. Dotyczy to zarówno rejestracji Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy, jak i wydania informacji starosty dot. realizowanej oferty pracy w przypadku starania się o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Pracodawców, przedsiębiorców, rolników  z terenu gmin: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Świątniki górne, Wielka Wieś, Zielonki obsługuje Oddział Kraków, ul. Mazowiecka 21, gminy Jerzmanowice – Przeginia, Krzeszowice, Zabierzów obsługuje Filia w Krzeszowicach, ul. Kolejowa 1, Gminy Skawina i Mogilany zgłaszają się do Filii w Skawinie, ul. Ogrody 17, natomiast Filia w Słomnikach obsługuje pracodawców i rolników z terenu gmin: Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Michałowice, Skałą, Słomniki, Sułoszowa.


Treść utworzona: dn. 2015-02-12, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2017-03-29, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/371,informacja-dotyczaca-zatrudnienia-cudzoziemcow
Data wydruku: 2020-08-10 06:32:07