Konferencja naukowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

W dniu 26 maja 2015 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Filia w Słomnikach uczestniczył w Konferencji dotyczącej polityki społecznej i pomocy społecznej realizowanej w małych  miejscowościach lokalnych.

Organizatorem powyższego wydarzenia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach .

Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym Akademii Ignatianum w Krakowie, a jej celem było zwrócenie uwagi na zmiany jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 25 lat w obszarze polityki społecznej.

Zaproszeni prelegenci wygłosili wykłady dotyczące między innymi: koncepcji funkcjonowania państwa opiekuńczego, superwizji w pracy socjalnej, natomiast studenci III roku pracy socjalnej Akademii Ignatianum przedstawili swoją wizję zawodu pracownika socjalnego.

W trakcie trwania wykładów poruszano również  zagadnienia dotyczące konieczności współpracy pomiędzy Ośrodkami Pomocy Społecznej, a Powiatowymi Urzędami Pracy.


Treść utworzona: dn. 2015-06-02, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2015-10-13, autor: Michał Słowik.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/456,konferencja-naukowa-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-michalowicach
Data wydruku: 2020-08-10 08:08:00