I Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki

W dniu 06.10.2015 r. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego uczestniczył w konferencji pn. "I Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki" , zorganizowanej przez  Jurajską Izbę Gospodarczą. Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w trosce o aktywny udział w życiu publicznym seniorów. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprezentował dobre praktyki realizowane w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 50 +.

 

 


Treść utworzona: dn. 2015-10-07, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2015-10-07, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/511,i-malopolskie-forum-srebrnej-gospodarki
Data wydruku: 2020-04-07 15:41:46