Ogłosznie w sprawie konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Starosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 

Konsultacje będą trwały w okresie od 30.10.2015 do 13.11.2015

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu Krakowskiego, bądź posiadające siedzibę na jego terenie.

 

Wszelkie uwagi do projektu programu należy składać na zamieszczonym formularzu:

- na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20

- drogą elektroniczną na adres: rcelarska@powiat.krakow.pl

 

Tekst projektu programu w załączeniu.


Treść utworzona: dn. 2015-10-30, autor: Michał Słowik.
Treść zaktualizowano: dn. 2015-10-30, autor: Michał Słowik.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/525,oglosznie-w-sprawie-konsultacji
Data wydruku: 2020-05-25 02:48:13