VII Kongres Ziemi Krakowskiej

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego pod patronatem Starosty Krakowskiego, w dniach 16-17 listopada br. zorganizował VII Kongres Ziemi Krakowskiej, w ramach którego przewidziano dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy cykl konferencji, targi edukacyjno – szkoleniowe, targi pracy oraz warsztaty. Na Kongresie nie zabrakło, także gości specjalnych: Starosty Krakowskiego – Józefa Krzyworzeki, Wicestarosty – Wojciecha Pałki, Przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Krakowskiego, Przedstawicieli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz reprezentantów Izb Gospodarczych i pracodawców z terenu Powiatu Krakowskiego.

Na dzień 16 listopada zaproszono blisko 300 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego, ze statusem osoby bezrobotnej oraz poszukującej pracy. Dodatkowo Kongres przyciągnął 15 wystawców, w tym agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz pracodawców. Równolegle odbywały się konferencje skierowane do następujących grup wiekowych odbiorców:

- „Pełnosprawni w pracy – Dojrzałość będzie atutem 50+”  - w której uczestniczyły osoby powyżej 50 roku życia,

- „Pełnosprawni w pracy – Siła potencjału +30” - dla osób między 30 a 50 rokiem życia,

- „Pełnosprawni w pracy – Młodość i co dalej -30” – której uczestnikami były osoby młode do 30 roku życia.

W dniu 17 listopada swoje stoiska w ramach Targów Pracy oraz Targów Edukacyjno – Szkoleniowych wystawiło 17 firm. Na ten dzień zaproszono również blisko 450 osób bezrobotnych, które uczestniczyli w następujących konferencjach:

- „Dojrzałość będzie atutem 50+” – co nam przeszkadza w podjęciu pracy?

- „Siła potencjału +30” – jak wykorzystać swój potencjał?

- „Młodość i co dalej -30” – jakiej pracy szukać?

Dla poszczególnych grup bezrobotnych przygotowano warsztaty przedsiębiorczości, warsztaty  adaptacji  informacyjnej oraz warsztaty pn. „Ograniczenia i bariery”, prowadzone przez terapeutów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych mieszczących się na terenie Powiatu Krakowskiego.

Podczas VII Kongresu Ziemi Krakowskiej, wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z projektami realizowanymi przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego (Gwarancja 50+, Mania Pracowania, Lubię to).

W ramach inicjatyw kongresowych oprócz targów pracy przygotowano punkty informacyjno - konsultacyjne: Biura Rozwoju Przedsiębiorczości, Biura Rozwoju Zawodowego,  Projektów realizowanych przez UPPK. Jednocześnie funkcjonowały: Stanowisko Informacyjno – Konsultacyjne orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, stanowisko indywidualnej oceny kompetencji oraz punkt konsultacji prawnej. Do dyspozycji zaproszonych gości, był także Kącik Malucha, który cieszył się sporą popularnością.

 


Treść utworzona: dn. 2015-11-18, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2015-11-23, autor: Tomasz Rospondek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/534,vii-kongres-ziemi-krakowskiej
Data wydruku: 2021-01-25 09:21:56