Zajęcia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach w ramach programu „Otwarta firma”

W dniach 18 i 20.11.2015 doradcy zawodowi UPPK Filii w Krzeszowicach prowadzili zajęcia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Krzeszowicach.

Zajęcia zorganizowane były w ramach programu „Otwarta firma” , który jest realizowany w okresie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  tj: 16- 20.11.2015.

Celem spotkań było zapoznanie uczniów z działalnością Urzędu Pracy  oraz formami i pomocą jaką można w nim  uzyskać. Szczególna uwaga została zwrócona na realizację  działań zmierzających do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.  Uczniowie zostali zapoznani z takimi formami jak dotacja na otwarcie własnej firmy oraz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Młodzież została zaznajomiona również z innymi formami aktywizacji zawodowej jakie realizowane są przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Szczególnie dotyczy to osób młodych i nie posiadających doświadczenia zawodowego.


 


Treść utworzona: dn. 2015-11-26, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2015-11-27, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/536,zajecia-w-zespole-szkol-ponadgimnazjalnych-w-krzeszowicach-w-ramach-programu-otwarta-firma
Data wydruku: 2020-04-07 14:16:24