VI Gminne Forum Przedsiębiorczości w Krzeszowicach

W dniu 21.05.2013 r. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego uczestniczył w VI Gminnym Forum Przedsiębiorczości w Krzeszowicach. Program forum obejmował między innymi omówienie przez Urząd Pracy w Krzeszowicach sytuacji na lokalnym rynku pracy. Zebranych uczestników zapoznano ze stanem bezrobocia w ostatnich latach w Gminie Krzeszowice, programami zatrudnienia subsydiowanego i możliwościami otrzymania przez osoby bezrobotne jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W spotkaniu również brali udział przedstawiciele Punktów Konsultacyjnych (Centrum Transferu Technologii i Politechniki Krakowskiej, Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z Chrzanowa) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, którzy przedstawili programy pozyskania środków zewnętrznych na uruchomienie lub rozwój działalności gospodarczej.

 

 

 


Treść utworzona: dn. 2013-05-21, autor: Admin .
Treść zaktualizowano: dn. 2013-07-01, autor: Admin .
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/58,vi-gminne-forum-przedsiebiorczosci-w-krzeszowicach
Data wydruku: 2020-08-09 16:28:51