Warsztat strategiczny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krzeszowice

W dniu 15.01.2016r. przedstawiciele Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Filii Krzeszowice uczestniczyli w warsztacie strategicznym, który został zorganizowany w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krzeszowice. Spotkanie odbyło się w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

Warsztat strategiczny miał na celu podsumowanie dotychczasowych działań koordynatorów i partnerów oraz wybór zadań do realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krzeszowice” w 2016 roku.

Obszarem priorytetowym dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Filii
Krzeszowice  jest elastyczny rynek pracy, który realizuje cztery cele operacyjne: aktywizacja zawodowa osób młodych, aktywizacja zawodowa dorosłych, rozwój systemu szkoleń
i kursów zawodowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz promocja przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem samozatrudnienia.


 


Treść utworzona: dn. 2016-01-20, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2016-01-20, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/684,warsztat-strategiczny-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-w-gminie-krzeszowice
Data wydruku: 2020-02-28 12:42:01