Informacje o projekcie "W kierunku aktywności", realizowanym przez Fundację Społeczeństwo Przyszłości

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi projektu realizowanego przez Fundację Społeczeństwo Przyszłości w partnerstwie z Warsztatem Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i edukacyjna 48 osób biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku od 18 do 29 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z terenu woj. małopolskiego do 31.12.2017 roku.

Więcej informacji w załączonej notce oraz na stronie www.wkierunkuaktywnosci.fsp.edu.pl.


Treść utworzona: dn. 2016-02-08, autor: Michał Słowik.
Treść zaktualizowano: dn. 2016-02-11, autor: Michał Słowik.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/692,informacje-o-projekcie-w-kierunku-aktywnosci-realizowanym-przez-fundacje-spoleczenstwo-przyszlosci
Data wydruku: 2020-08-09 16:36:40