V Kongres Ziemi Krakowskiej

V Kongres Ziemi Krakowskiej 5 – 6 listopada 2013 roku.

W dniach 5 - 6 listopada 2013 roku w Hotelu Best Western Premium w Krakowie,
odbył się V Kongres Ziemi Krakowskiej.

W pierwszym dniu odbyła się debata na temat obrazu funkcjonowania urzędów pracy w mediach, którą prowadziła Pani Iwona Sitnik-Kornecka Redaktor Telewizji Polskiej S. A.
Po zakończonej debacie zorganizowano sesję warsztatową dotyczącą założeń do Powiatowego Programu Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020, której prelegentem był Pan Cezary Ulasiński z Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie. Równolegle dla zaproszonych gości odbywała się sesja panelowa dotycząca Integracji służb pomocy społecznej i służb zatrudnienia, prowadzona przez Panią Annę Flacht Naczelnika Wydziału Ewidencji i Świadczeń Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz Forum podkrakowskiego rynku pracy, prowadzone przez Pana Marcina Huńkę Kierownika Projektu pn. „Własny Biznes”. Na zakończenie, w ramach Kongresu odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Zaproszono ponad 620 gości, w tym m. in. Burmistrzów i Wójtów Gmin Powiatu Krakowskiego, Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, beneficjentów projektu „Własny Biznes” oraz przedstawicieli: Zarządu i Rady Powiatu Krakowskiego, Organizacji Pracodawców, Organizacji Pozarządowych, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Instytucji Rynku Pracy i innych.

Kolejnego dnia odbyły się Targi Pracy w ramach projektu „7 życzeń” oraz inicjatywa „Spotkajmy się w Klubie Pracy”, w ramach której odbyły się zajęcia aktywizacyjne pod nazwami: „Twoja aktywność – drogą do sukcesu”, „Ograniczenia i bariery”, „Warsztaty adaptacji informatycznej”. Wśród zaproszonych gości byli Pracodawcy, Agencje Zatrudnienia, Partnerzy Rynku Pracy oraz osoby bezrobotne w tym beneficjenci projektu.

Kongres Ziemi Krakowskiej, jak co roku, pełni rolę platformy, umożliwiającej wymianę informacji pomiędzy środowiskami pracodawców, pracowników, organizacji społecznych, pozarządowych i innych.
 

 


Treść utworzona: dn. 2013-11-06, autor: Admin .
Treść zaktualizowano: dn. 2014-05-27, autor: Michał Słowik.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/73,v-kongres-ziemi-krakowskiej
Data wydruku: 2020-08-09 16:12:46