Informacja o naborze do projektu "Postaw na przyszłosć - postaw na siebie"

Celem głównym Projektu jest optymalizacja procesu przekwalifikowania i poszukiwania nowego miejsca pracy osób z woj. małopolskiego, które są przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy bądź chcą odejść z rolnictwa.


Treść utworzona: dn. 2016-05-18, autor: Tomasz Rospondek.
Treść zaktualizowano: dn. 2016-05-18, autor: Tomasz Rospondek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/762,informacja-o-naborze-do-projektu-postaw-na-przyszlosc-postaw-na-siebie
Data wydruku: 2020-05-25 03:23:36