„Klimat dla Przedsiębiorczości”

W dniach 28-29 czerwca 2016 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zorganizował Konferencję „Klimat dla Przedsiębiorczości”. Konferencja miała na celu przedstawienie pracodawcom i osobom bezrobotnym wszystkich form pomocy będących w dyspozycji urzędu pracy i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 

W pierwszym dniu uczestniczyło około 300 pracodawców oraz przedsiębiorców.  Równocześnie odbyły się  następujące spotkania:

  • Forum Podkrakowskiego Rynku Pracy – w którym wzięli udział przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą od zeszłego roku.
  • Seminarium „Krajowy Fundusz Szkoleniowy” – dla pracodawców zainteresowanych rozwojem zawodowym pracowników.
  • Seminarium „Bezpieczna Praca Cudzoziemców” – poświęcone pracodawcom zatrudniającym obcokrajowców, zorganizowane we współpracy z Placówką Straży Granicznej w Krakowie-Balicach, które cieszyło się wyjątkowym zainteresowaniem.
  • Konferencja dla pracodawców – na której zachęcano pracodawców do współpracy oraz promowano projekty realizowane przez Urząd.

 

Na drugi dzień zaproszono 600 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, mieszkańców Powiatu Krakowskiego. W ramach tego odbyły się:

  • Konferencja „Dojrzałość będzie atutem 50+” – spotkanie dla osób w wieku 50 lat i więcej promujące możliwości aktywizacyjne dla tej grupy osób.
  • Konferencja „Młodość i co dalej -30” – spotkanie dla osób poniżej 30 roku życia promujące możliwości aktywizacyjne dla tej grupy osób.
  • Kiermasz Pracy i Szkoleń – konferencja dla absolwentów projektów „Mania Pracowania” oraz „Lubię to” połączona z targami pracy i edukacyjno-szkoleniowymi.
  • Warsztaty Adaptacji Informatycznej oraz warsztaty „Zysk z dojrzałości” oraz „Powrót na rynek pracy szansą dla młodych”

 

 


Treść utworzona: dn. 2016-07-07, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2016-07-12, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/781,klimat-dla-przedsiebiorczosci
Data wydruku: 2020-10-31 14:17:40