APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych

Uprzejmie informujemy, że Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. realizuje projekt

"APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych"

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

 1. identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 2. indywidualne wsparcie pomagające ukierunkować i zoptymalizować wysiłki zmierzające do znalezienia zatrudnienia
 3. opieka osobistego Doradcy i Mentora Zawodowego
 4. warsztaty integracji i rozwoju;
 5. szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika projektu oraz do potrzeb lokalnego rynku pracy;
 6. płatne staże -> 3 lub 6-miesięczne;
 7. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 8. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże.

 

Korzyści dla Uczestników projektu

 • stypendium stażowe podczas stażu u Pracodawcy
 • zaświadczenie o ukończeniu stażu
 • bezpłatne szkolenia kończące się uzyskaniem uprawnień zawodowych
 • opieka osobistego doradcy i mentora zawodowego
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zdobycie doświadczenia zawodowego

 

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących osobę na staż

 • bezpłatne przeszkolenie osoby na potrzeby konkretnego Pracodawcy
 • możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi kandydatami
 • brak ponoszenia kosztów związanych z odbywanym stażem

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego
 • w wieku od 15 do 29 lat
 • bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy)

 

Studenci studiów zaocznych są osobami, które mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby zmotywowane do podjęcia pracy zamieszkujące tereny wiejskie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższych informacji osobom zainteresowanym.

 

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu udziela:

Biuro projektu:

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.

ul. Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków

tel./fax 12 412 13 00, 519-746-920

e-mail: biuro@gdp-krakow.pl

 

 

 


Treść utworzona: dn. 2016-07-22, autor: Tomasz Rospondek.
Treść zaktualizowano: dn. 2016-08-08, autor: Tomasz Rospondek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/785,apap-adaptacja-plan-aktywnosc-praca-dla-osob-mlodych
Data wydruku: 2020-05-31 12:37:23