Informacja o projekcie „ZMIANA NA PLUS”

DOTACJE NA WŁASNĄ FIRMĘ - ZAPRASZAMY

 „ZMIANA NA PLUS”

 

Masz pomysł na własną firmę oraz motywację do działania zapraszamy do udziału w projekcie

 

Dotacje są adresowane dla osób:

  • Zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawczy nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Osoby, które chcą otrzymać wsparcie muszą należeć do co najmniej jednej z poniższych grup

  • Osoba o niskich kwalifikacjach
  • Osoba powyżej 50 roku życia
  • Osoba poniżej 30 roku życia
  • Kobieta
  • Osoba niepełnosprawna

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona

 

Zgłoszenia  do projektu można przesyłać za pośrednictwem strony

 www.zmiananaplus.inbit.pl

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:

 


Treść utworzona: dn. 2016-10-05, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2016-10-05, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/803,informacja-o-projekcie-zmiana-na-plus
Data wydruku: 2021-01-24 04:10:12