Konferencja z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w Katowicach

16 stycznia br Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego reprezentowany przez Panią Dyrektor Dorotę Niemiec oraz Zastępcę Dyrektora Panią Małgorzatę Liburską był uczestnikiem Konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, zorganizowanej w Katowicach, w budynku Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – resort reprezentował sekretarz stanu Stanisław Szwed, we współpracy z Jerzym Kędziorą, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, przewodniczącym Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy. 

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia jest świętem obchodzonym corocznie 27 stycznia począwszy od 2010 roku, a upamiętnia podpisanie Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, w dniu 27 stycznia 1919 roku, przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Podczas konferencji Pani Dyrektor Dorota Niemiec odebrała z rąk Pana Ministra wyróżnienie dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego za uzyskanie w 2016 roku najwyższej skuteczności działań aktywizacyjnych, podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie małopolskim.

nagroda nagroda 2
Konferencja 1 konferencja 2
Konferencja 3 Konferencja 4
Konferencja 5

 


Treść utworzona: dn. 2017-01-31, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2018-10-29, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/869,konferencja-z-okazji-dnia-pracownika-publicznych-sluzb-zatrudnienia-w-katowicach
Data wydruku: 2020-02-22 22:22:48