Nabór wniosków w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2017

Nabór wniosków w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego z dniem 01.03.2017 roku ogłasza nabór wniosków na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach dostępnych w 2017 roku środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pracodawca, którego siedziba/ miejsce prowadzenia działalności znajduje się w powiecie krakowskim ziemskim, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie działań kształcenia ustawicznego, spełniający przynajmniej jeden z poniżej wskazanych priorytetów może złożyć przedmiotowy wniosek w formie papierowej lub elektronicznej w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego.

 

Priorytety wydatkowanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (sekcja C wskazana w PKD), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H wskazana w PKD) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q wskazana w PKD);

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (w oparciu o Barometr zawodów 2017 dla powiatu krakowskiego lub Barometr zawodów 2017 dla województwa małopolskiego);

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Wnioski należy składać w terminie: od dnia 01.03.2017 roku do dnia 14.04.2017 roku*
w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego w następujących lokalizacjach:

  • ul. Mazowiecka 21, pokój 910, 30-019 Kraków,
  • ul. Kolejowa 1, 32-065 Krzeszowice,
  • ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki,
  • ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina,

lub drogą elektroniczną na adres email: krkrpow@uppk.pl.

 

Wnioski złożone poza wskazanym powyżej terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Druk przedmiotowego wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony tutejszego urzędu - tutaj.

 

*Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia naboru.


Treść utworzona: dn. 2017-02-24, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2018-10-29, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/873,nabor-wnioskow-w-ramach-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego-2017
Data wydruku: 2020-08-09 15:38:48