Negocjacje z pracodawcami

W dniach 18-19 lutego 2014 roku w siedzibie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego odbyły się negocjacje z Pracodawcami, którzy złożyli wnioski o zorganizowanie stażu. Celem negocjacji było rozpoznanie potrzeb Pracodawców a także wyselekcjonowanie grupy Przedsiębiorców deklarujących chęć zatrudnienia beneficjentów staży (promesy zatrudnieniowe), z którymi zawarte zostaną umowy.

Przedmiotem negocjacji były warunki finansowania i organizacji staży w ramach projektu „7 życzeń” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 6.1.3. oraz założenia dotyczące osiągnięcia wysokiej efektywności zatrudnieniowej wśród absolwentów staży.

Na zaproszenie odpowiedziało 238 Pracodawców, w wyniku negocjacji uzyskano 180 promes zatrudnieniowych.

 

 


Treść utworzona: dn. 2014-02-20, autor: Michał Słowik.
Treść zaktualizowano: dn. 2014-11-27, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/90,negocjacje-z-pracodawcami
Data wydruku: 2020-05-25 04:58:53