Targi Edukacji i Pracy w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Miechowie

W dniu 24 maja 2017 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Filia w Słomnikach, uczestniczył w Targach Edukacji i Pracy, których organizatorem byli: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Miechowie, Punkt Pośrednictwa Pracy w Proszowicach oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Miechowie. Natomiast partnerem realizowanego przedsięwzięcia Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie.

Targi były skierowane  do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, absolwentów wchodzących na rynek pracy, młodzieży uczącej się i poszukującej pracy w czasie wolnym od nauki. Poprzez organizację targów  przedstawiono uczestnikom oferty pracy wystawców oraz zaprezentowano  stoiska informacyjno-doradcze (poradnictwo zawodowe, oferty pracy, oferty szkoleń zawodowych, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych). Targi Pracy służyły prezentacji ofert pracy w różnych branżach. Ułatwiły bezpośredni kontakt z pracodawcami.

 


Treść utworzona: dn. 2017-05-29, autor: Michał Słowik.
Treść zaktualizowano: dn. 2017-05-29, autor: Michał Słowik.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/909,targi-edukacji-i-pracy-w-osrodku-szkolenia-zawodowego-w-miechowie
Data wydruku: 2021-07-28 10:04:08