Szansa na lepsze jutro

 

logietki

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

 

Wartość Projektu: 1 547 407,75 zł

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2019 r.

Obszar realizacji projektu: województwo małopolskie

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • osoby z wadą słuchu: słabosłyszący, niesłyszący, głusi (ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
  • zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego (oświadczenie)
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (oświadczenie)
  • osoba bezrobotna (zaświadczenie z urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna)

lub bierna zawodowo (oświadczenie)

  • stan zdrowia – brak przeciwskazań do wykonywania lekkiej pracy fizycznej (badania lekarskie)
  • Kryteria dodatkowe (premiujące):
  • wiek powyżej 50+
  • wykształcenie poniżej średniego (oświadczenie)
  • niepełnosprawność sprzężona, z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi (kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

Biuro projektu: ul. Kapitulna 12, Tarnów 33-100

 

plakat

 


Treść utworzona: dn. 2017-06-30, autor: Tomasz Rospondek.
Treść zaktualizowano: dn. 2017-06-30, autor: Tomasz Rospondek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/918,szansa-na-lepsze-jutro
Data wydruku: 2020-08-10 07:27:43