Udział w projekcie "Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II"

 

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zakończył udziału w projekcie "Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II". Celem projektu jest wsparcie takich podmiotów jak Powiatowe Urzędy Pracy, Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej we wdrożeniu zasad dostępności serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zgodnie z polskim prawem.

 

Poniżej fragment raportu weryfikacyjnego z audytu dostępności strony www.uppk.pl

(...) Po przeanalizowaniu zaleceń zawartych w raporcie z audytu dostępności serwisu http://www.uppk.pl beneficjent przekazał firmie utrzymującej serwis raport celem wdrożenia zmian i usunięcia błędów i barier. W trakcie trwania prac beneficjent na bieżąco zgłaszał wdrożone zmiany celem przeprowadzenia przez audytora technicznego audytów cząstkowych. Wszystkie uwagi wynikające z audytów cząstkowych zgłoszone przez audytora były natychmiast uwzględniane.
 

  • Serwis Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego jest dostępny i pozbawiony większości błędów wykrytych podczas audytu dostępności.
  • Elementy serwisu niedostępne za pomocą klawiatury zostały przebudowane, tak aby użytkownicy mieli dostęp do wszystkich informacji opublikowanych w serwisie.
  • Do wszystkich pól w formularzach opublikowanych w serwisie dodane zostały etykiety wyjaśniające ich funkcję lub, dla list rozwijanych, elementy, które pełnią funkcję etykiet.
  • Ponadto do wszystkich odnośników graficznych dodano opisy alternatywne. Dzięki takim opisom linki graficzne są w pełni dostępne dla użytkowników niewidomych.
  • Wiele treści zostało przeredagowanych poprawiając, lub tam gdzie nie było, tworząc strukturę nagłówkową. Obecnie każdy artykuł posiada nagłówek pierwszego poziomu oraz nagłówki niższych poziomów. Niestety, hierarchia struktury nagłówkowej nie we wszystkich artykułach jest poprawna.
  • Dodano również definicję domyślnego języka na stronie oraz usunięto pułapkę klawiaturową związaną z automatem tłumaczącym treść witryny firmy Google.
  • Osoby odpowiedzialne za dostosowanie serwisu http://www.uppk.pl wykonały swoje zadania zgodnie z obowiązującymi standardami i dobrymi praktykami i w sposób profesjonalny. (...)

 


Treść utworzona: dn. 2014-03-25, autor: Michał Słowik.
Treść zaktualizowano: dn. 2014-03-25, autor: Michał Słowik.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/94,udzial-w-projekcie-wsparcie-osob-niepelnosprawnych-w-swobodnym-dostepie-do-informacji-i-uslug-zamieszczonych-w-internecie-ii
Data wydruku: 2020-07-08 12:42:01