Bezpłatne warsztaty dla migrantek: Mama na polskim rynku pracy / Мама на польском рынке труда

Instytut spraw publicznych

Instytut Spraw Publicznych zaprasza cudzoziemki do udziału w bezpłatnych warsztatach poświęconych poszukiwaniu pracy w Polsce pt. "Mama na polskim rynku pracy".

Mama na polskim rynku pracy

Szkolenie odbędzie się 19.08 oraz 26.08 w godzinach 10:30 – 16:00

w Ukraińskim Domu w Warszawie przy ul. Zamenhofa 1.

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym nie zawsze jest łatwy. Im dłuższa przerwa, tym trudniej może być mamie odnaleźć się w nowej sytuacji. Mamy-migrantki obarczone są dodatkowymi czynnikami ryzyka: słabą znajomością języka polskiego, trudnościami w nostryfikacji dyplomów oraz uznaniu kwalifikacji oraz niezrozumieniem prawa pracy kraju przyjmującego. Warsztaty mają na celu praktyczne przygotowanie migrantek do skutecznego poszukiwania pracy w Polsce, nabycie wiedzy na temat tego, jak korzystać ze swoich praw i przywilejów w pracy oraz jak zapewnić opiekę nad dzieckiem, by móc podjąć pracę.

Zapisy przyjmujemy mailowo katarzyna.banul@isp.org.pl i telefonicznie 22 556 42 60 (prosimy o zgłoszenia do 18.08.2017).

Zapewniamy opiekę nad dziećmi, jeśli chcesz zabrać je ze sobą na warsztaty poinformuj nas o tym przy zgłoszeniu.

Zapraszamy!

PROGRAM

19.08 (sobota) Poszukiwanie pracy w Polsce

10:30 Uznawanie wykształcenia i kwalifikacji oraz nostryfikacja dyplomów w Polsce

13:00 Przerwa – lunch

13:45 Aktualna sytuacja na rynku pracy:

 •  gdzie i w jaki sposób szukać pracy
 •  jak nie popełniać błędów w CV i liście motywacyjnym
 •  jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej

26.08 (sobota) Mama w pracy

10:30 Prawo pracy

 •  jak czytać umowy o pracę
 •  jak rozpoznać nieuczciwego pracodawcę
 •  jak sobie radzić z niewłaściwym traktowaniem w pracy oraz nierównością w zarobkach
 •  jak przebiega zmiana zakresu obowiązku
 •  przepisy BHP
 •  urlopy i zwolnienia lekarskie

13:30 Przerwa - lunch

14:15 Opieka nad dzieckiem oraz świadczenia

 •  jak zarejestrować dziecko do żłobka, przedszkola, szkoły
 •  Rodzina 500+ - kto jest uprawniony do korzystania ze świadczenia i jak załatwić formalności

Prowadzenie: Alla Maievska

Warsztaty odbywają się w języku rosyjskim.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Jestem mamą w Polsce II”, który jest realizowany przez Polskie Forum Migracyjne oraz Instytut Spraw Publicznych.

Projekt „Jestem mamą w Polsce II” jest finansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, a także ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

UE - Fundusz azylu, migracji i integracji

 


Treść utworzona: dn. 2017-08-16, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2017-08-16, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/953,bezplatne-warsztaty-dla-migrantek-mama-na-polskim-rynku-pracy-мама-на-польском-рынке-труда-
Data wydruku: 2020-06-03 01:16:07