Prezentacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 12 września 2017 roku przedstawiciel Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, Filia w Słomnikach, Pani Aneta Szopa uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Centrum Edukacji i Wsparcia RES – GEST, gdzie przedstawiła formy pomocy w ramach aktywizacji zawodowej z której mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Wystąpienie było tłumaczone na język migowy.

Na spotkaniu było obecnych ok 100 osób niepełnosprawnych, w tym osoby niesłyszące.

Celem niniejszego spotkania było podsumowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej , w ramach którego wsparciem w ramach aktywizacji zawodowej zostali objęci beneficjenci projektu.

 

Zdjęcie1 Zdjęcie 2
Zdjecie 3 Zdjęcie 4
Zdjęcie5

 


Treść utworzona: dn. 2017-09-22, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2017-09-22, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/959,prezentacja-aktywnych-form-przeciwdzialania-bezrobociu-dla-osob-niepelnosprawnych-
Data wydruku: 2021-01-24 03:38:55