SPRAWOZDANIA MPIPS

BIP

 

Sprawozdania MPiPS dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego:

 • MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy,
 • Załącznik 1Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy,
 • Załącznik 2Bezrobotni według rodzaju działalności, ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy, oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej,
 • Załącznik 3 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności,
 • Załącznik 4poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy i przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • Załącznik 5Bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy
 • Załącznik 6Aktywne programy rynku pracy,
 • Załącznik 7 Bezrobotni według gmin,
 • Załącznik 8 Umowy z agencjami zatrudnienia i programy specjalne,
 • MPiPS-02 Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy,
 • MPiPS-07Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

 

 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2019-02-25, autor: Mateusz Czopek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/147
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 6735

Wydruk strony: www.uppk.pl/6,urzad/33,statystyka-i-analiza/147,sprawozdania-mpips/
Data wydruku: 2021-06-19 06:20:34