UTWORZENIE PROFILU ZAUFANEGO


Przycisk ePUAP

CZYM JEST PROFIL ZAUFANY?

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji. Obecnie wykorzystywana w między innymi w Platformie Usług Elektronicznych ZUS, Elektronciznej Platformie Usług Administracji Publicznej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Profil zaufany jest równoznaczny z podpisem odręcznym, lub podpisem elektronicznym potwierdzonym certyfikatem kwalifikowanym.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z POSIADANIA PROFILU ZAUFANEGO?

 

Podpis potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym Profil Zaufany
 • Odpłatny i kosztowny (ok. 240 zł brutto)
 • Całkowicie darmowy
 • Wymaga specjalnego oprogramowania, czytnika kart oraz karty kryptograficznej
 • Wymaga jedynie dostępu do Internetu
 • Wykonanie podpisu wymaga wykonania szeregu czynności oraz podanie kodu pin
 • Wykonanie podpisu to jedno kliknięcie
 • Możliwość podpisania każdego dokumentu elektronicznego oraz wiadomości mailowych
 • Dostępność tylko w wybranych usługach Internetowych

 

JAKIE DANE POTWIERDZA PROFIL ZAUFANY?

Osoby fizyczne Podmioty gospodarcze
Imię, nazwisko Nazwa
PESEL NIP i/lub KRS
ID konta EPUAP REGON
czas potwierdzenia profilu oraz datę jego ważności siedziba
adres poczty elektronicznej czas potwierdzenia profilu oraz datę jego ważności
  ID konta organizacji EPUAP
  adres poczty elektronicznej

JAK UZYSKAĆ PROFIL ZAUFANY?

 • Zalogować się na platformę EPUAP
 • Przejść do „Moje profile zaufane”
 • Wybrać „Złóż wniosek”
 • Po wypełnieniu i złożeniu elektronicznego wniosku, należy udać się do punktu potwierdzającego profil zaufany. Uzyskanie profilu zaufanego w punkcie potwierdzająćym profil zaufany trwa w Urzędzie około 10 minut. Należy wziąć ze sobą dowód osobisty. Profil zaufany jest ważny około 3 lat.

KONTAKT

 

Pracownik TEL. E-MAIL
UPPK 12 299 74 57 mczopek@uppk.pl
EPUAP 22 315 20 30 epuap-pomoc@cca.gov.pl

 

PODSTAWA PRAWNA

Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651).

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z póżn. zm.)


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-03-04, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/201
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 13136

Wydruk strony: www.uppk.pl/3,uslugi-elektroniczne/156,elektroniczna-skrzynka-podawcza/201,utworzenie-profilu-zaufanego/
Data wydruku: 2020-08-06 14:30:27