GIEŁDY PRACY


Zorganizowana przez urząd pracy forma bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi przez pośrednika pracy spośród osób zarejestrowanych w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy.

Pracodawca chcący zasilić swoją kadrę nowymi pracownikami o określonych kwalifikacjach może wystąpić do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Oddział w Krakowie oraz Filii Urzędu w Krzeszowicach, Skawinie i Słomnikach, z wnioskiem o organizację giełdy pracy. Pośrednicy pracy wyselekcjonują i zaproszą na spotkanie kandydatów spełniających podane kryteria.

Informacje o organizacji Giełdy pracy jest umieszczana na tablicach informacyjnych, oraz na stronie internetowej UPPK.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

KONTAKT

Oddział w Krakowie

ul. Mazowiecka 21
Kraków 30-019

Tel. 12 299-74-50

Tel. 12 299-74-28

e-mail: krkrpow@uppk.pl

Filia w Skawinie

ul. Ogrody 17
Skawina 32-050

Tel. 12 276-70-98

e-mail: filia_skawina@uppk.pl

Filia w Krzeszowicach

ul. Kolejowa 1
Krzeszowice 32-065

Tel. 12 282-20-50

e-mail: filia_krzeszowice@uppk.pl

Filia w Słomnikach

ul. Kościuszki 64
Słomniki 32-090

Tel. 12 388-13-98

e-mail: filia_slomniki@uppk.pl


 

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U.z 2019 roku, poz 1482 ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy Dz.U. 2014 poz. 667 ze zm.


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-03-03, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/205
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 5196

Wydruk strony: www.uppk.pl/4,klienci/12,formy-aktywizacji/67,posrednictwo-pracy/216,formy-posrednictwa/205,gieldy-pracy/
Data wydruku: 2020-08-09 15:58:30