W tym miejscu znajdują się informacje przeznaczone dla cudzoziemców, którzy chcą skorzystać z usług Urzędu, a także dla Pracodawców chcących zatrudnić cudzoziemców.

Proszę wybrać element z menu lewej strony.

CUDZOZIEMCY

Zespół Zatrudnienia Cudzoziemców

tel. (12) 299 74 37

      (12) 299 74 29

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA URZĘDU

W wyjaśnieniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departamentu Rynku Pracy z dnia 03 stycznia 2019 roku, wskazano, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających zatrudnić cudzoziemca - właściwość urzędu pracy do rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi określa się według miejsca ich pobytu stałego.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, informujemy, iż przy składaniu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy uwzględnić właściwy miejscowo urząd pracy dla miejsca Państwa stałego pobytu.

 

     Od dnia 01 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1794), w którym ustalono, że:

  1. Od dnia 1 stycznia 2019 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie
    wynosić 2250 zł.
  2. Od dnia 1 stycznia 2019 roku minimalna stawka godzinowa będzie
    wynosić 14,70 zł.

    W związku z zamiarem powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku, we wniosku w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową lub w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, należy uwzględnić
ww. ustalenia zawarte w powyższym akcie prawnym. 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2019-09-02, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/298
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 18457

Wydruk strony: www.uppk.pl/298,cudzoziemcy/
Data wydruku: 2019-09-22 04:31:36