Od dnia 12.03.2020 r. w związku z podwyższonym ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa mające na celu ochronę klientów i pracowników urzędu. W sytuacjach niewymagających osobistego stawiennictwa w sprawach dotyczących zatrudnienienia cudzoziemców apelujemy o kontakt telefoniczny lub kontakt mailowy.

Dodatkowo od dnia 12.03.2020 r. aż do odwołania decyzje, zaświadczenia dotyczące zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom będą wysyłane za pośrednictwem poczty na adres korespondencji podany przez stronę w trakcie postępowania administracyjnego.

                                                                            Zatrudnianie cudzoziemców, Informacje Starosty - kontakt telefoniczny:     
                                                                            ODDZIAŁ KRAKÓW – 12 299 74 29,  12 299 74 37, 509 655 985, 509 656 790   
                                                                                                       FILIA KRZESZOWICE - (12) 282 20 51  
                                                                                                       FILIA SŁOMNIKI - (12) 388 23 98
                                                                                                       FILIA SKAWINA - (12) 276 16 93

 


UWAGA
Informacje dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców w świetle nowych regulacji prawnych dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - 
wiecej inormacji w tym miejscu.W tym miejscu znajdują się informacje przeznaczone dla cudzoziemców, którzy chcą skorzystać z usług Urzędu, a także dla Pracodawców chcących zatrudnić cudzoziemców.

Proszę wybrać element z menu lewej strony.

Zatrudnianie cudzoziemców online
Jak zatrudnić cudzoziemca
Podpisz plik profilem zaufanym

Zespół Zatrudnienia Cudzoziemców

tel. (12) 299 74 37

      (12) 299 74 29

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA URZĘDU

W wyjaśnieniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departamentu Rynku Pracy z dnia 03 stycznia 2019 roku, wskazano, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających zatrudnić cudzoziemca - właściwość urzędu pracy do rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi określa się według miejsca ich pobytu stałego.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, informujemy, iż przy składaniu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy uwzględnić właściwy miejscowo urząd pracy dla miejsca Państwa stałego pobytu.

 

Od dnia 1 stycznia 2021 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1596), w którym ustalono, że:

  1. Od dnia 1 stycznia 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2800 zł.
  2. Od dnia 1 stycznia 2021 roku minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 18,30 zł.

W związku z zamiarem powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 roku, we wniosku w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową lub w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, należy uwzględnić ww. ustalenia zawarte w powyższym akcie prawnym.

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia udostępnia swoje treści, przeznaczone dla cudzoziemców, w poniższych językach:

Flaga Wielkiej BrytaniiFlaga BiałorusiFlaga RosjiFlaga Ukrainy

Jak zatrudnić cudzoziemca? podstawowe zasady od 1 stycznia 2018r. - Informacje dla pracodawców

NAZWA JĘZYK POBIERZ

Ulotka dla pracodawców

PL

POBIERZ

Praca w Polsce - informacje dla cudzoziemców - podstawowe zasady od 1 stycznia 2018r.

Ulotka dla cudzoziemców

PL

POBIERZ

Ulotka dla cudzoziemców

 UA

POBIERZ

Ulotka dla cudzoziemców

 RU

POBIERZ

Ulotka dla cudzoziemców

 EN

POBIERZ

 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-10-19, autor: Bartłomiej Gądek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/298
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 39162

Wydruk strony: www.uppk.pl/298,cudzoziemcy/
Data wydruku: 2022-01-20 14:25:52