W tym miejscu znajdują się informacje przeznaczone dla cudzoziemców, którzy chcą skorzystać z usług Urzędu, a także dla Pracodawców chcących zatrudnić cudzoziemców.

Proszę wybrać element z menu lewej strony.

Zatrudnianie cudzoziemców online
Jak zatrudnić cudzoziemca

Zespół Zatrudnienia Cudzoziemców

tel. (12) 299 74 37

      (12) 299 74 29

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA URZĘDU

W wyjaśnieniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departamentu Rynku Pracy z dnia 03 stycznia 2019 roku, wskazano, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających zatrudnić cudzoziemca - właściwość urzędu pracy do rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi określa się według miejsca ich pobytu stałego.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, informujemy, iż przy składaniu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy uwzględnić właściwy miejscowo urząd pracy dla miejsca Państwa stałego pobytu.

 

Od dnia 01 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1778), w którym ustalono, że:

  1. Od dnia 1 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2600 zł.
  2. Od dnia 1 stycznia 2020 roku minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 17 zł.

W związku z zamiarem powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku, we wniosku w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową lub w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, należy uwzględnić ww. ustalenia zawarte w powyższym akcie prawnym. 

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia udostępnia swoje treści, przeznaczone dla cudzoziemców, w poniższych językach:

Flaga Wielkiej BrytaniiFlaga BiałorusiFlaga RosjiFlaga Ukrainy

Jak zatrudnić cudzoziemca? podstawowe zasady od 1 stycznia 2018r. - Informacje dla pracodawców

NAZWA JĘZYK POBIERZ

Ulotka dla pracodawców

PL

POBIERZ

Praca w Polsce - informacje dla cudzoziemców - podstawowe zasady od 1 stycznia 2018r.

Ulotka dla cudzoziemców

PL

POBIERZ

Ulotka dla cudzoziemców

 UA

POBIERZ

Ulotka dla cudzoziemców

 RU

POBIERZ

Ulotka dla cudzoziemców

 EN

POBIERZ

 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-01-21, autor: Jakub Podgórski.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/298
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 21818

Wydruk strony: www.uppk.pl/298,cudzoziemcy/
Data wydruku: 2020-02-23 10:57:28