Logo tarczy antykryzysowej

 

Przypominamy, że zgodnie z brzmieniem art. 15 zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego też przedsiębiorcy nie mają obowiązku zapłaty podatku od umorzonej kwoty pożyczki.

 

Wykaz umorzonych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców tutaj.

 

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy*

Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy*

 

*UWAGA: Wnioski należy składać do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę! Właściwość terytorialna Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego stanowi obszar Powiatu Krakowskiego z gminami: Czernichów, Igołomia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice - Przeginia, Kocmyrzów - Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Słomniki, Sułoszowa, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Złóż wniosek:

Podpisz plik profilem zaufanym


Artykuł utworzono: dn. 2020-04-01, autor: Tomasz Rospondek.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-12-20, autor: Małgorzata Zasada.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/3660
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 51648

Wydruk strony: www.uppk.pl/5,pracodawcy/3660,tarcza-antykryzysowa/
Data wydruku: 2022-01-20 14:20:55