REJESTRACJA PRZEZ INTERNET


W celu rejestracji w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, nie jest wymagana osobista obecność. Można uniknąć kolejek
i zaoszczędzić czas, wybierając rejestrację elektroniczną lub zgłoszenie do rejestracji (ustalenie terminu właściwej rejestracji).

Obydwie usługi realizowane są dzięki portalowi PRACA.GOV.PL

USTALENIE TERMINU REJESTRACJI

Zgłoszenie do rejestracji, umożliwia wybranie terminu wizyty. Dzięki temu, zgłoszona osoba, nie musi czekać w kolejce, lecz przyjeżdza do Urzędu na konkretnie ustaloną godzinę.

Aby dokonać ustalenia terminu rejestracji, wystarczy posiadać adres e-mail, oraz wypełnić formularz znajdujący się pod tym adresem: rejestracja elektroniczna (ustalenie terminu rejestracji). Formularz automatycznie ustala, czy osoba zgłasza się jako poszukująca pracy czy jako bezrobotna.

Po dokonaniu ustalenia terminu rejestracji i zgłoszeniu się osoby na wyznaczony termin, procedura rejestracji odbywa się standardowo. (rejestracja bezrobotnych, rejestracja poszukujących pracy).

 

Rejestracja online

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET

Rejestracja przez Internet to proces pełnej rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, bez konieczności stawiania się w Urzędze.

W celu dokonania pełnej rejestracji przez Internet, należy posiadać jedno z poniższych narzędzi:

  • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP,
  • podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi zakładania profilu zaufanego. Jest to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli
w systemach e-administracji.

 

Aby zarejestrować się przez Internet, należy wypełnić formularz znajdujący się pod tym adresem: rejestracja elektroniczna (pełna rejestracja). Formularz automatycznie ustala, czy osoba zgłasza się jako poszukująca pracy czy jako bezrobotna.

Podczas wypełniania danych w formularzu, zostaniemy poproszeni o załączenie skanów wymaganych przy rejestracji dokumentów.

 

POWIĄZANE INFORMACJE

rejestracja bezrobotnych, rejestracja poszukujących pracy, utworzenie profilu zaufanego.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-04-01, autor: Tomasz Rospondek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/40
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 83358

Wydruk strony: www.uppk.pl/3,uslugi-elektroniczne/40,rejestracja-przez-internet/
Data wydruku: 2020-07-08 13:36:20