Logo tarczy antykryzysowej

Przypominamy, że zgodnie z brzmieniem art. 15 zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego też przedsiębiorcy nie mają obowiązku zapłaty podatku od umorzonej kwoty pożyczki.

 

Wykaz umorzonych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.

Lp. Data przelewu Plik
1 01.04-15.04.2020 r. Ikona pdf
2 16.04-30.04.2020 r. Ikona pdf
3 01.05-15.05.2020 r. Ikona pdf
4 16.05-31.05.2020 r. Ikona pdf
5 01.06-15.06.2020 r. Ikona pdf
6 16.06-30.06.2020 r. Ikona pdf
7 01.07-15.07.2020 r. Ikona pdf
8 16.07-31.07.2020 r. Ikona pdf
9 01.08-15.08.2020 r. Ikona pdf
10 16.08-31.08.2020 r. Ikona pdf

W tym miejscu znajdują się informacje dotyczące form wsparcia, w tym szkoleń oraz dofinansowań świadczonych przez Urząd, dla pracodawców oraz przedsiębiorców.

Proszę wybrać element menu z lewej strony.

Zgłoszenie oferty pracy online
Zatrudnianie cudzoziemców online
Podpisz plik profilem zaufanym Podpisz plik profilem zaufanym

 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-12-01, autor: Tomasz Rospondek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/5
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 63787

Wydruk strony: www.uppk.pl/5,pracodawcy/
Data wydruku: 2021-03-02 21:41:35