Infolinia 19524*

* Infolinia płatna. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej.
Uwaga! W niektórych połączeniach z telefonów komórkowych wymagane jest dodanie numeru kierunkowego. Właściwym numerem będzie: 22 19524


Z uwagi na stan epidemii wywołany wirusem COVID-19 zostaje wprowadzony zakaz obsługi bezpośredniej w

Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego przy ul. Mazowieckiej 21, Archiwum Zakładowym w Skawinie oraz jego Filiach w Skawinie, Słomnikach i Krzeszowicach

W celu przedłożenia dokumentów, proszę korzystać ze skrzynek na dokumenty, znajdujących się przed budynkami urzędu,
poczty tradycyjnej lub elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl

Informacje można również otrzymać poprzez kontakt telefoniczny pod poniższymi numerami telefonów:

DYŻURY TELEFONICZNE

Oddział/Filia Numer kontaktowy
Niskooprocentowana Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców art. 15 zzd
Kraków 12 299 74 68; 12 633 83 80; 509 656 788; 798 749 770
Krzeszowice 12 282 20 51; 798 749 692
Skawina 12 276 16 93; 783 900 977
Słomniki 12 388 23 98; 798 749 664; 783 900 915
 
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej art. 15 zzc
Kraków 12 299 74 50; 12 299 74 28; 12 299 74 92
Krzeszowice 12 282 20 51; 798 749 692
Skawina 12 276 16 93; 798 749 705
Słomniki 12 388 23 98; 798 749 664
 
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników art. 15 zzb
Kraków 12 299 74 50; 12 299 74 28; 12 299 74 92
Krzeszowice 12 282 20 51; 798 749 692
Skawina 12 276 16 93; 783 900 977
Słomniki 12 388 23 98; 798 749 664
 
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników – organizacje pozarządowe art. 15 zze
Kraków 12 299 74 22
Krzeszowice 12 282 20 51
Skawina 12 276 16 93
Słomniki 12 388 23 98
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
CAZ 12 299 74 68; 783 900 919
 
Zatrudnianie cudzoziemców
Kraków 12 299 74 29, 12 299 74 37; 509 655 985, 509 656 790
Krzeszowice 12 282 20 51
Skawina 12 276 16 93
Słomniki 12 388 23 98
 
Wyposażenie stanowiska pracy, Prace interwencyjne,  Dofinansowanie 50+
Kraków 12 299 74 68; 12 633 83 80; 509 656 788
Krzeszowice 12 282 20 51; 798 749 692
Skawina 12 276 16 93
Słomniki 12 388 23 98; 798 749 662
 
Jednorazowe środki na podjęcie działalności
CAZ 12 299 74 73; 798 749 770; 798 749 806
 
Staże, Szkolenia, Studia podyplomowe
Kraków 12 299 74 50; 12 299 74 73
Krzeszowice 12 282 20 51; 500 126 074
Skawina 12 276 16 93; 509 655 972
Słomniki 12 388 23 98; 783 900 976
 
Rejestracja Bezrobotnych i poszukujących pracy, zasiłki, ubezpieczenia
Kraków 12 299 74 33; 12 299 74 87; 509 656 789
Krzeszowice 12 282 20 51; 798 749 656
Skawina 12 276 16 93; 506 647 945
Słomniki 12 388 23 98; 798 749 662
 
Dodatek aktywizacyjny
Kraków 12 299 74 26; 798 749 743
Krzeszowice 12 282 20 51
Skawina 12 276 16 93
Słomniki 12 388 23 98
 
Psycholog 506 575 173;  506 647 216

 


PUP LOGO

KONTAKT DO URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO


Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
Dorota Niemiec

Z-ca Dyrektora Urzędu
Małgorzata Liburska

 

NIP: 677-21-33-193
REGON: 357-117-180


Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego prowadzona jest weryfikacja osób zwracających się telefonicznie o udzielenie informacji w związku z czym mogą zostać Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, celem ustalenia tożsamości.

GODZINY URZĘDOWANIA
URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 - 17:00

07:30 - 15:30

07:30 - 15:30

07:30 - 15:30

07:30 - 14:30


SIEDZIBA URZĘDU W KRAKOWIE

ADRES ul. Mazowiecka 21
Kraków 30-019
TELEFON

19524 [infolinia]
800 121 645 [bezpłatna infolinia
 z tel. stacjonarnych]
       (12) 299 74 25 [dziennik podawczy]
(12) 299 74 95 [sekretariat]

FAX (12) 632 52 15
KONTAKT
ELEKTRONICZNY

e-mail: krkrpow@uppk.pl
e-mail: sekretariat@uppk.pl

ePUAP: /UPPK/SkrytkaESP

 

FILIA W KRZESZOWICACH

ADRES ul. Kolejowa 1
Krzeszowice 32-065
TELEFON (12) 282 20 51 [dziennik podawczy]
FAX (12) 282 20 52
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
e-mail: filia_krzeszowice@uppk.pl

 

FILIA W SŁOMNIKACH

ADRES ul. Kościuszki 64
Słomniki 32-090
TELEFON (12) 388 23 98 [dziennik podawczy]
FAX (12) 388 13 98
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
email: filia_slomniki@uppk.pl

 

FILIA W SKAWINIE

ADRES ul. Ogrody 17
Skawina 32-050
TELEFON (12) 276 16 93 [dziennik podawczy]
FAX (12) 276 70 98
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
email: filia_skawina@uppk.pl

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

ADRES ul. Kopernika 13
Skawina 32-050
TELEFON

(12) 276 16 93

kom: 783 900 978

FAX (12) 276 00 73
KONTAKT
ELEKTRONICZNY
email: archiwum@uppk.pl

 

LOKALNY OŚRODEK
INFORMACYJNO-DORADCZY
W IGOŁOMI-WAWRZEŃCZYCACH

ADRES Wawrzeńczyce 160
32-125 Wawrzeńczyce
GODZINY
URZĘDOWANIA

Drodzy klienci,

w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 ośrodek nieczynny do odwołania!
 

.

 

LOKALNY OŚRODEK
INFORMACYJNO-DORADCZY
W SKALE

ADRES Rynek 29
32-043 Skała
GODZINY
URZĘDOWANIA

Drodzy klienci,

w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 ośrodek nieczynny do odwołania!
 

 


Inspektor ochrony danych
Imię: Mariusz Nazwisko: Kruczek
Telefon: (12) 2997451 Adres e-mail: iod@uppk.pl

 

 

Napis: UWAGA MONITORING!


INFORMACJA
W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „Rozporządzenie Ogólne”) Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego informuje, że:

Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. Dane kontaktowe: adres e-mail: krkrpow@uppk.pl, telefon 12 299 74 25.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@uppk.pl, adres do korespondencji: ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków.

Obszar monitorowania: Monitoringiem objęty jest obszar Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 21, oraz obszary Filii Urzędu zlokalizowane przy ul. Kościuszki 64 w Słomnikach, ul. Ogrody 17 w Skawinie, ul. Kolejowa 1 w Krzeszowicach. Przez obszar monitorowania rozumie się korytarze oraz sale obsługi klienta.

Cel monitorowania: zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia.

Podstawa prawna: Artykułu 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego zgodnie z art. 4b ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zm.) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 917 ze zm.).

Kategorie odbiorców: Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania nagrań z monitoringu: Dane w postaci obrazu (bez dźwięku) podlegają rejestracji i utrwaleniu na nośniku danych przez okres 30 dni. Po upływie powyższego terminu nagrania obrazu podlegają usunięciu z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami (w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań).

Prawa osób objętych monitoringiem: Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym wyżej.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2021-01-29, autor: Małgorzata Zasada.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/6
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 167441

Wydruk strony: www.uppk.pl/6,urzad/
Data wydruku: 2022-01-20 14:32:38