UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE


  • Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, z chwilą uzyskania statusu osoby bezrobotnej zostaje objęta przez urząd ubezpieczeniem zdrowotnym (prawem do świadczeń opieki zdrowotnej) i zgłoszona do systemu eWUŚ, jeżeli nie posiada innego tytułu do tego ubezpieczenia.
  • Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego obowiązuje przez cały okres pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych.
  • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego. Jeżeli po upływie tego okresu osoba nie będzie posiadała innego tytułu do ubezpieczenia (np. z powodu podjęcia zatrudnienia, pracy na podstawie umowy zlecenia, zgłoszenia do ubezpieczenia przez małżonka) może samodzielnie opłacić ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.
  • Dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat, posiadające obywatelstwo polskie i mające zameldowanie na terenie RP mają zagwarantowane prawo do tego ubezpieczenia.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 1373 ze zm)


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-06-24, autor: Mateusz Czopek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/80
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 11098

Wydruk strony: www.uppk.pl/4,klienci/79,zasilki/80,ubezpieczenie-zdrowotne/
Data wydruku: 2020-12-04 08:51:46